Budhgrah (pratiik: ☿; Mercury) uu planet hae jon ki Suraj ke sab se nachdik hae aur Saur mandal (Solar system) me sab se chhota hae. Ii planet jab dunia se dekha jaae hae tab ii bahut bright dekhae hae, lekin jaada kar ke ii suraj ke bahut nachdik rahe hae aur dekhae nai hae.

Other pages Badlo

Duusra websites Badlo

References Badlo