Dil(Heart) insan ke sareer ka ek ang hota hae. Samanyatah

Aur Dekho badlo