Dil(Heart) insan ke sareer ka ek ang hota hai. Samanyatah