Kareja, insaan aur jaanwar ke dehin ke ek hissa hae. Ii gastrointestinal system ke hissa hae.

Liver and digestive system

KaamBadlo

Kareja dehin me kuchh khaaskaam kare hae: