Sport

(Khel se bheja gais)

Ek sport ek khel hae jisme physical activity ke kaam me lawa jaawe hae aur jisme competition rahe hae, jaise ki baseball, soccer, bowling, aur basketball.

Sport