Literacy ke maane hae ki koi jan parrhe aur likhe sake hae ki nai.

Literacy