Main menu ke kholo

Atom ke wajan jaada kar ke proton aur neutron se banaa rahe hae.