Plasma

Plasma, matter ke ek ruup hae. Tiin aur rakam ke states of matter solid, liquid aur gas hae, aur ii kaaran se plasma ke kabhi kabhi fourth state of matter bola jaawe hae.

Ek plasma lamp, jon ki ii dekhae hae ki ketna karraa chij plasma kare sake hae. Sab rang, batti ke gas me se aawe hae. Har ek gas aapan rakan ke rang banae hae.

Bahaari jorrBadlo

  • U.S. Dept of Agriculture research project "Decontamination of Fresh Produce with Cold Plasma"
  • French CNRS LAEPT "Electric Arc Thermal Plasmas
  • "Phases of Matter". NASA. Retrieved 2011-05-04.