Rainforest

Rainforest (nai to rain forest) garam des ke jangal hae jahan pe dher paani barse hae. Isme dher perr aur janwar rahe hae. Ek bahut jaana maana rainforest hae Amazon Rainforest jon ki jaada kar ke Brazil me hae, lekin ii Ecuador, Colombia, Chile aur kuchh aur des me bhi faila hae.

Scientists log batawe hai ki dunia ke aadha se jaada perr aur janwar ke species rainforest me rahe hai aur 1/4 dawaai bhi hian se aawe hai. Jab ki rainforest dunia ke khaali 2% land area me hai, ii insaan khatir 40% oxygen banaawe hai.

Rainforest, dunia ke tiin khaas geographical area me pawa jaae hai

Rainforest me average me 50 se 250 inch talak paani har saal barse hai. Ii saal bhar garam rahe hai aur iske temperature 68 F se lae ke 93 F tak rahe hai. Iske It average humidity 77 se 88% tal rahe hai. Rainforest me jamiin pe sarraa patti ke carpet rahe hai, jiske humus layer bolaa jaae hai.

ImagesBadlo