Sabhyata, insaan ke uu trait ke bola jaawe hae jab ki ek group ke log apne ke ek stable, efficient group me organise kar le hae.