Sachchaai uu chij hae jon ki asli hae. == References ==