"Fiji ke school ke suchi" ke revisions ke biich ke antar

koi badle ke summary nai hai
* [[Bhawani Dayal Arya College]]
* [[Bhawani Dayal Memorial Primary School]]
* [[Bulabula Sanatan Dharam School]]
* [[Cogeloa Sangam School]]
* [[DAV College, Ba]]
* [[Khalsa Primary School|Shri Guru Nanak Khalsa Primary School, Ba]]
* [[Khalsa Secondary School, Labasa]]
* [[Koronubu Sanatan Primary School]]
* [[Koronubu Sangam School]]
* [[Korotari Arya School]]
* [[Nadi Sangam School]]
* [[Nadi Secondary College (Sangam (SKM) College))]]
* [[ Nadiri Bay Khalsa Primary School, Nadroga]]
* [[Nadrala Sangam School]]
* [[Nadroga Sangam School]]
* [[Natabua Primary School]]
* [[Natabua High School]]
* [[Natawa Primary School]]
* [[Navoli Sanatan Primary School]]
* [[Navoli Sangam School]]
* [[Penang Sangam School]]
* [[Pt. Vishnu Deo Memorial College]]
* [[Pt. Vishnu Deo Memorial Primary School]]
* [[Rabulu Sanatan Primary School]]
* [[Raviravi Sangam School]]
* [[Sabeto Sangam School]]
* [[Uciwai Sangam School]]
* [[Vatukoula Arya Samaj Primary School]]
* [[Veisaru Sanatan Dharam School]]
* [[Vatuyaka Sangam School]]
* [[Vunikavikaloa Arya School]]