"Fiji ke school ke suchi" ke revisions ke biich ke antar

koi badle ke summary nai hai
* [[Ba Sangam College]]
* [[Ba Sangam School]]
* [[Batinikama Bhartiya School]]
* [[Bhawani Dayal Arya College]]
* [[Bhawani Dayal Memorial Primary School]]
* [[Bua Primary School]]
* [[Bulabula Sanatan Dharam School]]
* [[Cogeloa Sangam School]]
* [[DAV Girls College, Suva]]
* [[DAV Primary School]]
* [[Davota Primary School]]
* [[Deenbandhu Primary School]]
* [[Dr. Ram Lakhan Memorial Primary School]]
* [[Draladamu Primary School]]
* [[Drasa Primary School]]
* [[Dreketi Primary School]]
* [[Dreketi Sangam School]]
* [[Dudley Primary School]]
* [[Nadroga Sangam School]]
* [[Naduna Arya School]]
* [[Nagigi Primary School]]
* [[Nalovo Sangam School]]
* [[Nanuku Sangam School]]
* [[Nasarawaqa Primary School]]
* [[Nasinu Sangam College]]
* [[Natabua Primary School]]
* [[Rabulu Sanatan Primary School]]
* [[Raviravi Sangam School]]
* [[Sabeto Central School]]
* [[Sabeto Sangam School]]
* [[Shri Guru Nanak Khalsa Primary School, Labasa]]
* [[Shri Ram Govind Memorial Primary School]]
* [[Shri Vivekananda High School]]
* [[South Taveuni Bhartiya Primary School]]
* [[Suva Sangam High School]]
* [[Swami Shraddhanand Memorial School]]
* [[Tagitagi Sangam School]]
* [[VeisaruTaveuni SanatanCentral DharamPrimary School]]
* [[Uciwai Sangam School]]
* [[Vakabuli Primary School]]
* [[Valelawa Primary School]]
* [[Vatukoula Arya Samaj Primary School]]
 
* [[Veisaru Sanatan Dharam School]]
* [[Vatuyaka Sangam School]]
* [[Veisaru Sanatan Dharam School]]
* [[Vunikavikaloa Arya School]]
* [[Vunimono Arya School]]