"Fiji ke school ke suchi" ke revisions ke biich ke antar

koi badle ke summary nai hai
* [[Ba Sangam College]]
* [[Ba Sangam School]]
* [[Barotu Primary School]]
* [[Batinikama Bhartiya School]]
* [[Bhawani Dayal Arya College]]
* [[Dudley Primary School]]
* [[Gurukul Primary School]]
* [[Jai Narayan College]]
* [[J. N. Jokhan Memorial Primary School]]
* [[Khalsa College|Khalsa College, Ba]]
 
* [[Khalsa Primary School|Shri Guru Nanak Khalsa Primary School, Ba]]
* [[Khalsa Secondary School, Labasa]]
* [[Korociriciri Primary School]]
* [[Koronubu Sanatan Primary School]]
* [[Koronubu Sangam School]]
* [[Koroqaqa Primary School]]
* [[Korotari Arya School]]
* [[Labasa Arya Secondary School]]
* [[Labasa Sangam (SKM) College]]
* [[Lautoka Arya Samaj Primary School]]
* [[Loma Primary School]]
* [[Lomawai Primary School]]
* [[Lovu Sangam School]]
* [[Madhuvani Primary School]]
* [[Mahatma Gandhi Memorial School]]
* [[Muaniweni Primary School]]
* [[Nabitu Primary School]]
* [[Nadroga Arya College]]
* [[Nadi Arya Samaj Primary School]]
* [[Naduna Arya School]]
* [[Nagigi Primary School]]
* [[Naidovi Primary School]]
* [[Nalovo Sangam School]]
* [[Namata Primary School]]
* [[Nanuku Sangam School]]
* [[Nasarawaqa Primary School]]
* [[Pt. Vishnu Deo Memorial Primary School]]
* [[Rabulu Sanatan Primary School]]
* [[Raunitogo Primary School]]
* [[Raviravi Sangam School]]
* [[Sabeto Central School]]
* [[Sabeto Sangam School]]
* [[Khalsa Primary School|Shri Guru Nanak Khalsa Primary School, Ba]]
* [[Shri Guru Nanak Khalsa Primary School, Labasa]]
* [[Shri Ram Govind Memorial Primary School]]
* [[Suva Sangam High School]]
* [[Swami Shraddhanand Memorial School]]
* [[Tacirua Primary School]]
* [[Tagitagi Sangam School]]
* [[Taveuni Central Primary School]]
* [[Tuva Primary School]]
* [[Uciwai Sangam School]]
* [[Vakabuli Primary School]]
* [[Vatuyaka Sangam School]]
* [[Veisaru Sanatan Dharam School]]
* [[Vunidawa Sanatan Primary School]]
* [[Vunikavikaloa Arya School]]
* [[Vunimono Arya School]]
* [[Vunisamaloa Sangam School]]
* [[Wainikoro Arya School]]
* [[Wairuku Primary School]]
* [[Wavuwavu Primary School]]
 
[[Category:F]]