"Fiji ke school ke suchi" ke revisions ke biich ke antar

* [[Lautoka Ahmadiyya Primary School]]
* [[Lautoka Arya Samaj Primary School]]
* [[Lautoka Muslim SchoolCollege]]
* [[Lautoka Muslim Primary School]]
* [[Lautoka Sanatan Primary School]]
* [[Lekutu Bhartiya School]], Bua