"Juan Prim, los Castillejos ka pahila Marquis" ke revisions ke biich ke antar