"Fiji ke Legislative Council ke Hindustani Member ke suchi" ke revisions ke biich ke antar

koi badle ke summary nai hai
* [[Chattur Singh]]: 1937 - 1940
* [[J. B. Tularam]]: 1937 - 1944
* [[Said Hasan]]: 1937 - 1944
* [[B. D. Lakshman]]: 1940 - 1944, 1959 - 1963
* [[B. M. Gyaneshwar]]: 1944 - 1947
* [[A. R. Sahu Khan]]: 1944 - 1947
* [[Ami Chandra|Pandit Ami Chandra]]: 1947 - 1950
* [[JamesM. MadhavanS. Buksh]]: 1947 - 19721950
* [[James Madhavan]]: 1947 - 1959, 1961 - 1970
* [[A. D. Patel]]: 1944 - 1950, 1963 - 1969
* [[B. M. Jannif]]: 1950 - 1953
*[[Sadanand Maharaj]] 1950 - 1953
* [[Ayodhya Prasad]]: 1953 - 1959
* [[S.Abdul M. KoyaSamad]]: 1953 - 1956
* [[K. S. Reddy]]: 1953 - 1956, 1966 - 1970
* [[Ram Jati Singh]]
* [[VijayA. RI. SinghN. Deoki]]: 1956 - 1966
* [[A. R. Manu]]: 1956 - 1959
* [[A. H. Sahu Khan]]: 1959 - 1963
* [[Sathi Narayan]]: 1959 - 1963
* [[S. M. Koya]]: 1963 - 1970
* [[C. A. Shah]]: 1963 - 1970
* [[C. P. Singh]]: 1963 - 1966
* [[Ram Jati Singh]]: 1966 - 1970
* [[Vijay R. Singh]]: 1959 - 1960, 1966 - 1970
* [[M. T. Khan]]: 1966 - 1968
* [[R. D. Patel]]: 1966 - 1970
* [[K. C. Ramrakha]]: 1966 - 1970
* [[Irene Jai Narayan]]: 1966 - 1960
* [[Ujagar Singh]]: 1968 - 1970
* [[C. S. Pillay]] 1969 - 1970
 
== February 1970 ==
6,610

edits