vibhag:1675

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me khali etna chhota vibhag hai.

1