Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 2 chhota vibhag, kul jorr 2 me se.

1

"1881" vibhag ke panna

Ii vibhag me khali etna panna hai.