vibhag:1994 janam

"1994 janam" vibhag ke panna

Kul jorr 3 me se etna 3 panna ii vibhag me hai.