2000s ke decade 1 January 2000 ke suuu bhais rahaa aur 31 December 2009 ke khalaas bais rahaa. Iske "noughties' ke naam se bhi jaana jaae hae. Ii decade ke suruu me India aur China ke economy jor se barrhaa. 2007 me Global financial crisis bhais. Ii decade me Internet ke usage 6.7% se barr ke 25.7% bhais