Aaj ke featured article

Ayodhya Prasad

Ayodhya Prasad, Fiji ke ek master, trade union ke neta aur politician rahaa. Uu 1937 me Fiji me ganna ke kisan ke pahila union, Kisan Sangh, ke suruu karis rahaa, jon ki 1940 me kisan log ke pahila dafe ganna ke ek contract dewais rahaa. Kisan Sangh ke dher support ke kaaran, Kisan Sangh ke taraf se kharraa karaa gais candidate 1937, 1940 aur 1950 me Legislative Council ke khatir ke election ke jiitis. Prasad, apne bhi 1953 aur 1956 me Legislative Council ke election me jiit ke Legislative Council me rahaa. 1941 me A. D. Patel, ke ek duusra union suruu kare ke kaaran Prasad aur Patel me ganna ke contract khatir aur Legiskative Council ke election khatir dusmani bhais. Uu kisan log ke karjaa se bachae ke khatir cooporative dukaan bhi khole ke kosis karis rahaa. Uske Alliance Party ke suruu kare me bhi haath rahaa aur uu ek party, National Congress of Fiji, ke suruu karis rahaa, jisse ki Hindustani log Alliance Party me duusra jaati ke sathe barabar rahe lekin ii nai hoe paais jab Vijay R. Singh, Indian Alliance suruu kar ke Alliance Party me Hindustani ke leader banaa. (aur...)


News me

Duusra bhasa me parrho