2040s ke decade 1 January 2040 ke suruu hoi aur 31 December 2049 ke halaas hoi. Ii 21st century ke 5th decade rahii.