Arthropod

Arthropods (phylum Arthropoda) uu janwar ke bola jawe hae jisme backbone nai rahe hae. Kuch athropod hae; Kirwa, makrraa, kekrra, jhinga, gojar, aur centipedes.

ImagesBadlo