Asháninka language

Asháninka language ek bhasa hae.