Dher philosophies aur dharam ii batae hae ki atma jinda log ke uu hissa hae jon ki maut ke baad bhi jinda rahe hae.

ReferencesBadlo