Ape uu rakam ke hominoid ke bola jaae hae jon ki insaan nai ha. Isme jaada kar ke bandar, ape aur gorilla hae.

Rhesus macaque
Rhesus macaque

References badlo