Bared

Bared ek rakam ke baked khaana hae. Iske aata water jisse dough bamawa jaae hae. Dher dafe isme, salt auryeast bhi jorraa jaawe hae. Bread ke oven me bake karaa jaawe hae.

Ek bakery me bared
Dher rakam ke bared

ReferencesBadlo