Basque bhasa

(Basque language se bheja gais)

Basque bhasa ek bhasa hae.