Beja bhasa ek bhasa hae jisme Sudan Eritrea aur Egypt ke 2.2 million log baat kare hai.