Bemari

Bemari uu chij ke bola jaae hae jab ki dehin me kuch piraawe hae.

ReferencesBadlo