Bidhya Devi Bhandari

Bidhya Devi Bhandari Nepal ke president hae. Woh Nepal ke paile Mahila president hae.

Bidhya Devi Bhandari