Chandra Prakash Sharma

Chandra Prakash Sharma (1929 - 1979), Fiji ke ek civil servant, trade union leader aur politician rahaa. Fiji ke House of Representatives ke khatir, 1977 ke pahila election me uu NFP ke taraf se Suva Rural Constituency se chuna gais rahaa. Uske maut Melbourne, Australia me 1979 me bhais rahaa.