Chhota taara

Ek Chhota taaraa ek grah ke rakam k chij hae lekin aur chhota hae.