Ek Chhota tara ek grah ke rakam k chij hae lekin aur chhota hae.