Dawai (Medicine) uu vigyan hae jisse admii aur janwar ke bemari se bachawa jaawe hae.

Aur dekho badlo

Health

References badlo