Devanagari

Devanagri script hai jisme Hindi, Nepali, Marathi aur Sanskrit lika jaae hai