Devanagari

Devanagri ek script hae. Hindi aur Nepali bhasa isi se likhi jaae hae.