Devanagari

Devanagri script hae jisme Hindi, Nepali, Marathi aur Sanskrit lika jaae hae