Dhivehi ek bhasa hae. Ii bhasa Maldives desh me boli jati hae.