Dubai

Dubai nai to Dubayy (Arabic: دبيّ) in English dui me se ek jagaha hoe sake hae:

Duusra WebsitesBadlo