Duudh

Duudh ek ujjar liquid jiske janwar, jaise ki gaiya, kutta aur insaan banae hae.

A glass of milk