Main menu ke kholo
A glass of milk

Duudh ek ujjar liquid jiske janwar, jaise ki gaiya, kutta aur insaan banae hae.