Eastern Bolivian Guaraní

Eastern Bolivian Guaraní ek bhasa hae.