Electromagnetism

Electromagnetism, electromagnetic field ke parrhai hae. Electromagnetic field uu chij ke chaahe shakele nai to khiche hae, jske lage electric charge hae. Gadha madar