Fiji Hindi me English se banaa sabd

Bahut English sabd ke badal ke Fiji Hindi me kaam me lawa jae hai. Jaise ki Fiji Hindi me hutel English sabd "hotel" se banaa hai. Kuch sabd ke khaas matlab hai, jaise ki Fiji Hindi me "ground" ke matalab khele waala jagah hai aur teacher ke matlab aurat teacher hai. Kuch nawaa sabd ke Fiji Hindi me bhi banaawa gais hai, jaise ki kantaap.

Niche ke suchi me aur aisan sabd hai jon ke English se badal ke Fiji Hindi me kaam me lawa jae hai.

ABadlo

aapul aspataal        

BBadlo

baakas bagaas baggi bareed belfut botal bulu
bulut burus

DBadlo

diipuu          

FBadlo

faalaa falaawaa filam faraak faank  

GBadlo

geet gilaas giraas girmit gwaan getlain

HBadlo

haamaa hedmaan        

KBadlo

kantaap kichin kulambar      

LBadlo

lainamaan          

MastBadlo

motar          

NBadlo

niilaa          

PBadlo

painap palet paraakaa puusii    

SBadlo

saakis sabbal sat      

TBadlo

tamaakuu tamaatar tanki taul