Fiji Hindi me verb

Fiji Hindi ke verb me aurat aur admi ke ek rakam dekha jae hai. Niche likha gae table me agoro ke example hai:.

agoro
Person First Second Third
Number Singular Plural Singular Plural Singular Plural
Simple Present agori agori agoro agoro agore agore
Present Continuous agortaa hai agortaa hai agortaa hai agortaa hai agore hai agore hai
Simple Past agoraa agoraa agoraa agoraa agoris agorin
Past Continuous agortaa rahaa agortaa rahaa agortaa rahaa agortaa rahaa agorat rahis agorat rahin
Present Perfect agoraa hai agoraa hai agoraa hai agoraa hai agoris hai agorin hai
Present Perf. Cont. agortaa rahaa agortaa rahaa agortaa rahaa agortaa rahaa agorat rahis agorat rahin
Past Perfect agortaa rahaa agortaa rahaa agortaa rahaa agortaa rahaa agorat rahis agorat rahin
Past Perf. Cont. agortaa rahaa agortaa rahaa agortaa rahaa agortaa rahaa agorat rahis agorat rahin
Simple Future agoregaa agoregaa agoregaa agoregaa agorii agorii
Future Continuous agoregaa agoregaa agoregaa agoregaa agorii agoriye
Future Perfect agor leta agor leta agor leta agor leta agor letis agor letin
Future Perf. Cont. agorte rahegaa agorte rahegaa agorte rahegaa agorte rahegaa agorte rahii agorte rahii

Dher, Fiji Hindi ke verb English verb aur "karo" ke jorr ke banawa gais hai. Jaise ki:

  • help karo
  • kaam karo
  • kick karo
  • sign karo
  • use karo