Fiji ke political party ke suchi

  • Fiji Indian Congress - 1991 me Samabula, Suva me suruu karaa gais rahaa. General Secetary - Vijay Raghwan
  • Fiji Indian Liberal Party - 1991 me Rakiraki me suruu karaa gais rahaa aur ii Hindustani log, khaas skar ke ganna ke kisan aur students logan ke khatir rahaa. Secretary - Swani Kumar
  • Janata Party - 1991 me Suva me pahile ke NFp aur FLP ke member logan suruu karin rahaa.


References badlo