Fiji ke town aur city ke suchi

(Fiji ke town se bheja gais)

Fiji me 10 town aur 2 city hei.

CityBadlo

TownBadlo

Urban jagah jon ki abhi town nai haeBadlo