Fiji me Arya Samaj

Arya Samaj pahila dharmik sanskitik aur skchha sanstha rahaa jiske Fiji ke Hindustani logan banae rahin. 1904 me iske suruwaat se, isme jawan, parrha likha Hindustani logan join hoe lagin. 20th century ke pahila tiin decades me Aya Samaj, Fij ke Hindustani logan ke khati ekke awaj rahaa aur ii suprise ke baat nai hae ki Fiji ke Legislative Council me ii time sab Hindustani member Arya Samji rahin. Abhi ke Arya Samaj Hindustani logan ke affect hoe waala issue pe awaj uthae hae aur Fiji ke dher school au college aur ek university ke manage kar hae.