Girmit

uu system rahaa jiske niche Hindustani logan ke India se British, French aur Dutch Colony me lae jawa gais rahaa

Girmit, uu system rahaa jiske niche Hindustani logan ke India se British, French aur Dutch Colony me lae jawa gais rahaa.

Gulaami pe rukawatBadlo

25 March 1807 ke Britaish Parliament, An Act for the Abolition of the Slave Trade, ke paas kar ke British Empire me gulaam logan ke kharide aur beche pe rukawat lagae diis. Iske niche 1 May 1807 se koi British jahaaj ke gulaam logan ke British port me laawe pe rukawat lagae dewa gais aur 1 March 1808 se koi British Colony me gulaam logan ke utaare pe rukawat lagae dewa gais. Ii Act se British Empiire me gulaam rakkhe pe koi rukawat nai rahaa.[1]

28 August 1833 ke British Parliament, Slavery Abolition Act ke pass karis jiske niche 1 August 1834 se British Empire me gulaami pe rukawat lagae dewa gais, lekin ii Act ke niche khaali uu logan jon ki chhe saal se chhota rahin ke firi karaa gais. Baaki logan ke tiin hissa me baata ke ek rakam ke apprenticeship me karaa gais. Jon logan ke malik log kisani nai to "colonial goods" ke manufacture me rahin ke apprentice logan ke apprenticeship 1 August 1840 ke khalaas bhais aur baki logan ke apprenticeship 1 August 1938 ke khalaas bhais.[2]

ReferencesBadlo

  1. "An Act for the Abolition of the Slave Trade". Retrieved 25 July 2009.
  2. "An Act for the Abolition of Slavery throughout the British Colonies". Retrieved 25 July 2009.