Gravitation uu chij ke bola jaae jab ki dui chij jiske koi wajan hae ek duse ke bagal khichaawe hae.

Duusra websites Badlo