Padasth

(Incumbent se bheja gais)

Padasth ka prayog politician ya kisi aur ger sarkari ya sarkari vibhag ya sanstha me kaam kar rahe logo ke liye kiya jata he jo sambandhit pad par us samay par karyarat ho.