Jagannath Sami , Fiji ke ek football khilaari, unionist aur politician rahaa. Uu National Federation Party ke taraf se dui dafe Fiji ke House of Representatives ke khatir kharraa bhais lekin jiite nai paais.